BACK
TO
SCULPTURESculpture.html

Skulptur, illustration, grafisk formgivning

Sculpture, illustration, graphic design

Fauna / Birds, Fish, Reptiles and Insects

Ejderhona /

Female Eider Duck

Eider hane /

Male Eider Duck

New York Pigeon

Paris Pigeon

Gäddan i vassen /

Poaching Pike

Dront / Dodo

Mört / Roach-in-Box

Aborre / Perch-in-Box

Piraya / Pirana

Gröngöling / Green Woodpecker

Pärlemorfjäril/

Fritillary Butterfly

Armagäddan / Armageddon Pike

Ormljus /

Snake Light

Spegelödöor /

Mirror Lizards

Ödla sol och måne /

Sun and Moon Lizards

Grödmångfald /

Frog Diversity