Skulptur, illustration, grafisk formgivning

Sculpture, illustration, graphic design

Logotyper / Logos

BACK
TO
DESIGNDesign.html

Projektlogga / Logo for project

Öhrlings PriceWaterhouseCooper

Logga för projekt om åldrandet /

Logo for ageing study project

Äldrecentrum

Logga till radioproducenter /

Logo for radio production company

Skollogotyp /

Logo for a school

Rödabergsskolan

Diagram för Apoteksbolaget

Diagramme for pharmaceuticalmagazine

Diagram för Astra

Diagramme for Astra

Diagram för Astra

Diagramme for Astra

Projektlogga / Logo for project

AstraZeneca

Logga /Logo

Aging Research Center

Diagram om lönejämförelser /

Diagramme on wage differences

Diagram / Diagrammes