BACK
TO
SCULPTURESculpture.html

Skulptur, illustration, grafisk formgivning

Sculpture, illustration, graphic design

Ordspråk / Proverbs

Raining Cats and Dogs

En fågel i handen /

A Bird in the Hand

Tio i skogen /

Ten in the Bush

Friskt vågat,,, /

To Dare...

Ingen ko på isen /

Skating on Thin Ice

...Hälften vunnit /

...Is to Do

Varför simma över ån efter vatten? / Down the River of Memory

Första grisen i luften /

If Pigs Could Fly

Grisen i säcken / Pig in a Poke

Gräset är grönare /

The Grass is Greener

The Early Bird Catches the Worm